Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Projektai

Projektas „Sugrąžinta istorija“

Stasio Eidrigevičiaus menų centras pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Sugrąžinta istorija“ (angl. „Reclaimed history“ (LL-00061)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal 4 Programos prioritetą „Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas“.

Projekto tikslas – stiprinti prarasto ir pamiršto kultūros ir istorijos paveldo vaidmenį Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje, kuriant interaktyvius ir skaitmeninius turizmo produktus bei bendrą maršrutą, didinantį lankytojų ir nakvynių skaičių regione.

Projekto nauda – Projekto metu Panevėžio mieste bus sukurtas naujas, interaktyvus, visoms socialinėms grupėms pritaikytas ir inovatyvus turistinis maršrutas, apimantis Panevėžio miesto kultūros paveldo objektą – Juozo Čerkeso sodybą ir kultūros paveldo teritoriją – Skaistakalnio parką. Miesto gyventojai ir svečiai turės galimybę susipažinti su istoriniais veikėjais, gyvenusiais J. Čerkeso sodyboje, ir įvykiais, vykusiais Skaistakalnio parko teritorijoje. Bendradarbiaujant su Lietuvos ir Latvijos pasienio savivaldybėmis, bus sukurti nauji, turistams patrauklūs keliavimo maršrutai, apjungiantys abi kaimynines šalis ir jose esančius kultūros paveldo objektus.

Projekto vedantysis partneris – Žiemgalos regioninės plėtros departamentas, Latvija.

Projekto partneriai:

  • Bauskės savivaldybė, Latvija
  • Jėkabpilio savivaldybė, Latvija
  • Aizkrauklės savivaldybė, Latvija
  • Jelgavos savivaldybė, Latvija
  • Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuva
  • Stasio Eidrigevičiaus menų centras, Lietuva
  • Akmenės rajono savivaldybė, Lietuva

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. vasario 1 d. – 2026 m. sausio 31 d.

Bendra projekto vertė – 752 295,17 Eur (iš jų 601 836,13 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Stasio Eidrigevičiaus menų centrui kaip projekto partneriui skirta 84 744,55 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/reclaimed_history/

PROJEKTO EIGA

2024 03 12-13 d. vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Bauskėje (Latvija) (https://www.facebook.com/photo/?fbid=401253785985060&set=a.149693631141078).

2024 03 05 pasirašyta Partnerystės sutartis tarp vedančiojo partnerio ir jo projekto partnerių dėl Projekto įgyvendinimo.

2024 02 06 pasirašyta projekto „Sugrąžinta istorija“ finansavimo sutartis tarp vedančiojo partnerio Žiemgalos regioninės plėtros departamento ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023 10 30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Sugrąžinta istorija“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023 03 29 Vedantysis partneris pateikė paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą.

2023 03 22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-56 pritarė projekto „Sugrąžinta istorija“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023 02 28 Projektui „Sugrąžinta istorija“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

Projekto vadovė Gita Laurinavičiūtė, tel. +370 62027983
Pragiedrulių kūrybiškumo centro vadovė
El. paštas gita@pragiedrek.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Jorė Visockytė, tel. +370 62338527
Stasio Eidrigevičiaus menų centro Kultūrinių veiklų vadybininkė
El. paštas projects@stasysmuseum.com