Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Administracinė informacija

PRIVATUMO PRANEŠIMAS
Šis privatumo pranešimas taikomas asmenims, kurie sutinka gauti Panevėžio kūrybiškumo centro „Pragiedruliai“ (toliau – Pragiedruliai) naujienlaiškius (tiesioginės rinkodaros pranešimus).
Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?
Stasio Eidrigevičiaus menų centras (toliau – SEMC)
Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 304929400
Respublikos g. 40, 35173 Panevėžys
Tel. +370 620 73061
El. p. info@semc.lt
http://www.semc.lt/
Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
Jums nusprendus užsisakyti Pragiedrulių naujienlaiškį, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu.
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas naujienlaiškių siuntimo tikslu yra atliekamas Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Kitaip tariant, Jūs neprivalote užsisakyti mūsų naujienlaiškio, tačiau, norėdami jį užsisakysite, savo asmens duomenis pateikti privalote, nes be jų Pragiedruliai negalės Jums išsiųsti naujienlaiškio. Jūsų sutikimas galios 5 metus, jei jo neatšauksite anksčiau.
Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Informuojame, kad Jums užsisakius Pragiedrulių naujienlaiškį Pragiedruliuose bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
Kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas);
Su sutikimo gauti Pragiedrulių naujienlaiškį patvirtinimu ir jo galiojimu susiję duomenys (patvirtinimo faktas, data ir laikas; sutikimo atšaukimo faktas, data ir laikas);
Kiti asmens duomenys (susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį).
Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys, užsakius tiesioginės rinkodaros pranešimus, nebus teikiami kitiems tretiesiems asmenims, įskaitant esančius trečiosiose valstybėse. Informuojame, kad teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teismams.
Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jums užsisakius naujienlaiškį, Jūsų asmens duomenis Pragiedruliai saugos sutikimo galiojimo laikotarpiu, o taip pat archyvavimo reikalavimų užtikrinimo tikslais, 2 metus po sutikimo galiojimo pabaigos.
Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13, 14 straipsniai);
 2. Teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
 3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis);
 4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.
 5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.
 6. Teisę perkelti asmens duomenis (BDAR 20 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu ir automatizuotomis priemonėmis.
 7. Teisę neduoti sutikimo ar bet kada jį atšaukti (BDAR 21 straipsnio 3 dalis).
  Informuojame, kad sutikimą gauti naujienlaiškius atšaukti galite šiais būdais:
 8. Gautame elektroninio pašte pranešime paspaudę „Naujienlaiškio prenumeratos atsisakymas“;
 9. Kreipęsi į Pragiedrulius iš elektroninio pašto adreso, kurį užregistravote naujienlaiškių siuntimui.

Privacy Policy

Overview

The app „Atrask Skaistakalnį“ was made by SneakyBox UAB and owned by Stasio Eidrigevičiaus menų centras. This Privacy Policy describes the information collected by SneakyBox UAB and Stasio Eidrigevičiaus menų centras through mobile application „Atrask Skaistakalnį“ and how we use that information.

What information do we collect?

The „Atrask Skaistakalnį“ mobile app is built using the Unity game engine. The automatic collection of unique device identifiers and
hardware statistics by this platform has been disabled. You can access the Unity privacy policy here: https://unity3d.com/legal/privacy-policy. Unity also implements an interface on Android to request a device's Android Device ID and the Advertising ID. We do not use these interfaces in this app and have confirmed through test that the data that could be requested from these interfaces never leaves your device. We do not receive or store any information or images you may create using our app.

Links

We may include links to third parties from this website. We are not responsible for these companies and including a link to them doesn’t
mean that SneakyBox UAB and Stasio Eidrigevičiaus menų centras endorses them. So be sure to check their privacy policies if you decide to visit them.

Changes to this Privacy Policy

We may change or update the Privacy Policy from time to time as we add new or different features, or as the law changes. Thus, you should review the Privacy Policy frequently. If you don’t agree with this Privacy Policy, you should not use the sites and services. If you have any questions, please contact us at info@semc.lt.

Contact us

If you have any questions or concerns regarding this Privacy Policy, please send us an email at info@semc.lt.