Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Projektai

Alternatyviosios fotografijos projektas "Foto CoLab 2022"

Tarptautinė fotografijos diena pasaulyje švenčiama jau ilgus metus.

Fotografijos menas Panevėžyje turi gilias tradicijas ir aktyviai veikiančius fotomeninkus, bet pasigendama renginių įvairovės, eksperimentinio profilio iniciatyvų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektų.

“Pragiedrulių” kūrybiškumo centre nuo vasaros pradžios duris atvėrusi analoginės fotografijos laboratorija su atviromis dirbtuvėmis, edukacijomis, renginių ciklais ir menininkų kūrybinėmis kolaboracijomis į Panevėžio kultūros lauką atnešė šviežumo, naujos kūrybinės energijos, generavo tarpinstitucines ir tarpsritines veiklas, bendradarbiavimo galimybes. Viena iš pirmųjų iniciatyvų, kurią norima plėsti, auginant miesto fotografinę reputaciją yra tarptautinės fotografijos dienos minėjimas bendradarbiaujant su visomis į miesto fotografijos plėtrą/klestėjimą/augimą orientuotomis organizacijomis.

Plečiant fotografinės srities ribas, siekiama skatinti žinių, patirčių mainus, kūrybininkų bendradarbiavimą, naujų idėjų generavimą bei kurti pokyčius fotografijos bendruomenėje per dialogą, bendrystę. Taip pat plėsti su fotografija mieste sąveikaujančios auditorijos ribas.

Tarptautinės fotografijos dienos minėjimas - tai kūrybinė, dviejų miestų bendruomenių sutelktumą skatinanti iniciatyva. Jos įgyvendinimo metu siekiama sujungti centrines kultūros įstaigas - Tauragės krašto muziejų „Santaka“ ir J. Čerkeso-Besparnio “Pragiedrulių” sodybą ir tris skirtingų miestų fotografines bendruomenes: Tauragės Fotoklubą, Panevėžio fotografų draugiją ir Panevėžio atvirą fotografų klubą.

Šio projekto metu buvo padėtas pamatas kultūriniam bendradarbiavimui tarp Lietuvos miestų kultūrinių įstaigų bei tikslinių bendruomenių. Tauragės krašto muziejuje jau ne vienerius metus organizuojamos įvairios fotografijos parodos, kuriami mokymai analoginės ir alternatyviosios fotografijos technikomis.
Tauragės krašto muziejus glaudžiai bendradarbiauja su Tauragės fotoklubu, kartu įgyvendina įvairius projektus pritraukiančius tiek vietinius miesto gyventojus, tiek miesto svečius.

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ muziejininkas ir Tauragės rajono fotografų klubo „Fotojūra“ pirmininkas Juozas Petkevičius, organizuojantis analoginės fotografijos plenerus ir edukacijas, dalinasi savo patirtimi organizuojant fotografijos renginius. 2018 m. apsigynė fotografijos bakalaurą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, nuo 2018 metų dirba Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ fotografu, koordinuoja fotografijų parodas. Nuo 2019 metų vadovauja Tauragės rajono fotografų klubui “Fotojūra”, dalyvauja analoginės fotografijos festivalių parodose.

Šio projekto įgyvendinimo metu, remiantis Tauragės miesto kultūros įstaigos ir vietinės miesto bendruomenės bendradarbiavimo pavyzdžiu, buvo sukurta tarp-institucinio bendradarbiavimo galimybė tarp Panevėžio Čerkeso-Besparnio sodybos, Panevėžio fotografų draugijos, Panevėžio atviro fotografų klubo bei Tauragės Krašto muziejaus ir Tauragės fotoklubo.

Projekto metu Tauragės svečiams buvo surengta ekskursija po “Pragiedrulių” kūrybiškumo centro erdves, vyko Panevėžio fotografų draugijos bei Tauragės fotografų klubo susipažinimo vakaras.

Susipažinimo metu fotografinės bendruomenės pristatė kuriamus projektus, individualūs menininkai pristatė savo kūrybą. Viską vainikavo rugpjūčio 20 d. vykusios kūrybinės dirbtuvės. Edukatorius Juozas Petkevičius supažindino su šlapio kolodijaus technika, o lektorė Justina Tulaitė pristatė ir kartu su dirbtuvių dalyviais kūrė pasitelkę vieną seniausių fotografijos technikų – cianotipiją.

Tarptautinės fotografijos dienos minėjimas truko dvi dienas (Rugpjūčio 19-20). Šiuo laikotarpiu, projekto veiklos vyko Čerkeso- Besparnio sodyboje, Artihost meno rezidencijoje, Panevėžio teatre “Menas”.

Projekto vadovas - Paulius Vepštas

Partneriai: Tauragės krašto muziejus "Santaka", Hostelis "Artihost", Tauragės fotografų klubas "Fotojūra", Panevėžio fotografų draugija.

Projektą finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė.