Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Naujienos

art_ar_neart:open_call

(LT)

Art ar neart?
Iki devynių tūkstančių metų, piešdami mokėmės
Kol galiausiai rankos tobulai vaizduotę įveikė
Meistriškumui leidom pabėgti iš paveikslo
Aparatas darbščiąją galūnę atpalaidavo nuo darbo
Greitai darbštus ir dirbtinis mane lenkė
Tačiau viena sritis man išlieka, kurią aš lenkiu - tai užsidegimas
Nes koks galėtų būt paties smagračio tikslas
Lieka neaišku, nei kaip toli nuo mūsų mašinos
Ar kiek daug turi jos veikti, kad taptų būtybėm
Nei kaip pradėti ieškot bendros buities formų
Su padargu vis panašesniu į dirbantį žmogų.

„Art ar neart“ rezidencijų programa skirta menininkams tyrinėjantiems dirbtinio intelekto, kūrybinio darbo automatizacijos ir kultūros technologijų temas. Programa suteikia galimybę mėnesį kurti ir gyventi Panevėžyje, inicijuoti naujus projektus arba tęsti jau pradėtus sumanymus. Menininkai kviečiami savo projektais apmąstyti kaip technologijos keičia mūsų kūrybinius procesus, amato, genialumo ir meistriškumo suvokimą. Dalyviai skatinami įsitraukti į Pragiedrulių veiklas, rengti atvirų studijų renginius.

REZIDENCIJOS SĄLYGOS
Rezidencijų trukmė - mėnuo (rugsėjis arba spalis). Rezidencijos metu įgyvendintą projektą ir/ar tyrimą menininkas pristatys „Arti ar nearti“ festivalio programoje Lapkričio 24-26 d.
Rezidentui suteikiama:
· Apgyvendinimas Pragiedruliuose.
· 1500 Eur stipendija.
· Kuratorinė pagalba įgyvendinant projektą ar įtraukiant Panevėžio bendruomenę.
· Supažindinimas su vietine meno scena bei menininkais.
· Taip pat gali būti skiriamos reikiamos priemonės ar biudžetas projekto įgyvendinimui.
Daugiau apie Pragiedrulių kūrybiškumo centrą rasite: https://pragiedrek.lt/lt/news

PARAIŠKA
Motyvacinį laišką kartu su CV ir/ar portfolio prašome atsiųsti el. paštu residency@pragiedrek.lt iki 2023 m. rugpjūčio 20 d.
Atrankos rezultatai bus paskelbti rugpjūčio 24 d.

REZIDENCIJŲ PROGRAMOS PARTNERIAI IR RENGĖJAI
„Art ar neart“ rezidencijas finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
Projekto organizatorius Panevėžio kūrybiškumo centras Pragiedruliai.

Rezidencijų kuratorė - Ieva Gražytė

(EN)

The 'Art ar neart' residency program is intended for artists researching the topics of artificial intelligence, automation of creative work, and cultural technologies. The program provides an opportunity to create and live in Panevėžys for a month, either to initiate new projects or to continue already-started ideas. Artists are invited to reflect on how technology is changing our creative processes, perception of craft, genius, and craftsmanship through their projects. Participants are encouraged to get involved in the activities of Pragiedruliai and to organize open study events.

CONDITIONS OF RESIDENCE
The duration of residencies is one month (either September or October). The artist will present the project and/or research implemented during the residency in the 'Art ar neatart' festival program on November 24-26.
The resident will be provided with:
· Accommodation at Pragiedruliai.
· A 1500 EUR scholarship.
· Curatorial assistance in implementing the project or involving the Panevėžys community.
· Introduction to the local art scene and artists.
· Necessary funding or budget for project implementation can also be allocated.
You can find more about the Pragiedruliai Creativity Center at: https://pragiedrek.lt/lt/news

APPLICATION
Please send your motivation letter along with your CV and/or portfolio by email to residency@pragiedrek.lt before August 20, 2023.
The selection results will be announced on August 24.

PARTNERS AND ORGANIZERS OF THE RESIDENCY PROGRAM
The 'Art ar neart' residencies are financed by Panevėžys City Municipality and the Lithuanian Culture Council.
The project organizer is the Panevėžys Creativity Center Pragiedruliai.

The curator of the residencies - Ieva Gražytė.